Back
Next


Együttmûködési megállapodás a bûnmegelõzés érdekében

2018-07-17 Molnár Lajos

A két fél között lezajlott elõzetes megbeszéléseket követõen a napokban együttmûködési megállapodást írt alá az Egri Szakképzési Centrum és a Heves Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetségének a képviselõje. A megyeszékhelyen lezajlott ünnepélyes eseményen Fábri Eufrozina fõigazgató és Völgyi Ferenc, a HMPSZ elnöke látta el kézjegyével az egymás tevékenységének kölcsönös támogatását részletezõ okmányt.

Mint a dokumentumban rögzítették: alaptevékenységük ellátásakor szemléletmódjuk, tapasztalataik megosztásával kölcsönös elõnyökhöz juttathatják egymást, illetve hasznosítani tudják egymás szabad szellemi kapacitását, gyakorlati ismereteit és kapcsolatrendszerét. Az együttmûködésben kiemelt területnek tekintik a bûncselekmények megelõzéséhez szükséges oktatási feladatokat, az ifjú polgárõrök toborzását. Ezek jegyében a HMPSZ programot indít a szakképzési centrum alárendeltségébe tartozó középiskolás fiatalok részére, a polgárõrség tevékenységének, valamint a korábban már megvalósult 50 órás közösségi szolgálat lehetõségének a bemutatására.

Az Egri Szakképzési Centrum – a lehetõségek függvényében – alkalmat biztosít a tanulók számára a polgárõrség céljainak és tevékenységének a bemutatására, valamint az ifjú polgárõrök csapatába való toborzásra. Vállalja továbbá, hogy a helyi lõtéren fegyverismereti és lõgyakorlatra való felkészítési, kiképzési lehetõséget biztosít a MMPSZ tagjainak.

Az együttmûködõ felek egyebek között egyetértettek abban is, hogy a megállapodás teljesítése során folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, s haladéktalanul értesítik egymást minden olyan tényrõl, körülményrõl, illetve változásról, ami a dokumentumban rögzített jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését érinti. Ennek érdekében a felek kijelölték az állandó kapcsolattartókat: a szakképzési centrum részérõl Somoskõi Lilla tanintézmény-vezetõt, a HMPSZ részérõl pedig Dallos Éva szakreferenst.

Az aláírási ceremónia zárásaként Fábri Eufrozina és Völgyi Ferenc kézfogással erõsítette meg a dokumentumban foglaltakat, majd rövid nyilatkozatban emelték ki a hosszú távra kötött együttmûködés fontosságát.

– Tanulóink számára ez nagy lehetõség a hazafias nevelésre, továbbá a polgárõrség csoportjainak a megismerésére és az együttmûködésre, mert összekovácsolja a fiatalokat – emelte ki Fábri Eufrozina.

– Megyénkben is nagy szükség van az utánpótlásra, ezért fontos a fiatalok megszólítása. Az Országos Polgárõr Szövetségnek van is egy ilyen toborzó programja: 2018 a gyermekek, az ifjúság és a család éve. Éppen ezért örülök ennek az együttmûködési megállapodásnak, mert lehetõvé teszi, hogy minél több fiatalhoz eljussunk, s a lehetõség szerint be tudunk vonni õket az ifjú polgárõrök soraiba. Egyebek között elõadásokat, ismeretterjesztõ fórumokat tartunk majd nekik. Azt is tervezzük, hogy az érdeklõdõ fiatalokat beosztjuk egy-egy polgárõr mellé, s így a való életben ismerkedhetnek meg az önkéntes bûnmegelõzõk tevékenységével – mondta Völgyi Ferenc.

Sz.I.