Back
Next

A megyei főkapitány szerint rendőrség félkarú óriás lenne a polgárőrök nélkül
Napjaink hétköznapi hősei lettek
 
Nem volt hiábavaló az a három évtizeddel ezelőtti civil kezdeményezés, miszerint az emberek összefogtak, hogy őrizzék környezetüket, s a lakosság biztonságát.
- Az eltelt évtizedekben egyértelművé vált, hogy a közbiztonság megszilárdítása nem megy a polgárőrök nélkül. Most arra is büszkék lehetünk, hogy ez a civil közösség az egészségügyi vészhelyzet idején olyat tett le az asztalra, ami nemcsak a lakosság, hanem a Kormány elismerését is kivívta – jelentette ki Csóra György, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnökhelyettese, aki a megyei szövetség napokban lezajlott közgyűlésén köszöntötte önzetlenül szolgáló kollégáit. Napjaink hétköznapi hősei ők – mondta -, hiszen ők voltak azok, akik a járvány idején – a közterületen vállalt szolgálatuk ellátása mellett – részt vettek a megelőzésben, bevásároltak, házhoz vitték az ebédet és a szükséges gyógyszereket, s akik adott esetben kórházba szállították a rászorulókat.
Így zajlott ez Heves megyében is, ahol – mint egy korábbi országos értékelés alkalmával elhangzott – különlegesen jó kapcsolatot alakítottak ki az iskolákkal. A tananyagok kihordásával, a technikai eszközök biztosításával a pedagógusok segítségére siettek, s ezzel megkönnyítették a rendhagyó oktatást. Említést érdemel, hogy a megyei szövetség a járványhelyzet kapcsán kötött együttműködési megállapodást a Markhot Ferenc kórházzal.
Az említett időszakban – mint közgyűlési beszámolójában Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke kiemelte – 36 ezer órát töltöttek külön szolgálatban az egyesületek tagjai. A 97 megyei egyesület mintegy háromezer tagja nemcsak most, hanem tavaly is vállalásához híven igyekezett biztosítani a lakosság nyugodt életét. Ennek érdekében több mint 216 ezer órában járták a bel- és külterületeket, tartották szemmel a közintézményeket és a helybeliek portáit. Ebből csaknem 50 ezer órát a rendőrökkel és a különböző rendvédelmi szervekkel közösen járőröztek.
– Önök nélkül a rendőrség félkarú óriás lenne – jegyezte meg Czinege László r. dandártábornok, aki köszönetét fejezte ki a polgárőrök által nyújtott segítségért. – Tudjuk, ha szükség van rá, akkor önökre mindig számíthatunk – mondta a megyei rendőr-főkapitány, aki egyebek között a majdan a rendőrség kötelékébe tartozó iskolaőrök beállításáról tájékoztatta a jelenlévőket.
Az elmúlt évben végzett bűnmegelőző tevékenységet taglaló elnökségi beszámoló egyebek között kitért arra is, hogy a polgárőrök a bűnügyileg fertőzöttebbnek ítélt településeken – Hevesen, Kálban Karácsondon, Szajlán, Tarnaleleszen, Adácson, Andornaktályán, Gyöngyösorosziban, Heréden, Kiskörén, Kompolton, Mezőszemerén, Tarnabodon, Tarnaörsön, Tarnazsadányban és Tiszanánán – kiemelt országos program keretében végezték a munkájukat. Feladatként fogalmazódott meg, hogy azon a tizennégy kistelepülésen is jelen legyen a civil biztonsági szervezet, ahol jelenleg nem működik polgárőrség.
Miután az egyesületeket képviselő küldöttek elfogadták az elnökség beszámolóját, kitüntetések és elismerések átadására került sor. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette Tóth Istvánt (Boldog) és Vereb Attilát (Hevesvezekény). Az OPSZ elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki Kovács József r. alezredest, az Egri Rendőrkapitányság vezetőjét, a polgárőrök közül Jónás Mihályt (Kisnána) és Veres Lászlót (Heves.) A kitüntetés ezüst fokozatát adományozta Hiesz Györgynek, Gyöngyös, illetve Kovács Bélának, Tarnalelesz polgármesterének, továbbá Szabó Gyula káli polgárőrnek. A bronz fokozatot Besenyei Gergely r. főtörzsőrmester (Kisköre), Hliva Róbert r. főtörzsőrmester (Karácsond) és Kőrösi Csaba polgárőr egyesületi vezető (Kerecsend) vehette át. A megyei polgárőr szövetség elnöke Heves Megye Közbiztonságáért emlékplakett elismerésben részesítette Kiss Zoltánt, a kápolnai egyesület elnökét.
 
Az együttműködésben rejlik a siker titka
 
Csóra György, az országos polgárőr szövetség elökhelyettese a civil bűnmegelőző szervezet megalakulásának közelgő jubileuma kapcsán elmondta: csaknem harminc ével ezelőtt a polgárőrség, az önkormányzatok és a rendőrség szoros együttműködésében látták a sikeres munka titkát. Mára bebizonyosodott, hogy nem volt hiábavaló a civilek összefogása. Megvalósult a köz- és külterületek ellenőrzése, előtérbe került a fiatalokkal és az idősekkel való törődés, valamint a katasztrófa- és a környezetvédelem. Az utóbbira – a belügyminiszter külön kérésére - a jövőben kiemelt figyelmet fordítanak majd.   
Szilvás István