Back
Next

A jelenlegi válságos körülmények próbára teszik a polgárőr egyesületeket

A polgárőrök akkor is szeretik hazájukat és településüket, amikor jól mennek a dogok és akkor is, ha esetleg nehézségek vannak – hangzott el az egyesületi vezetők Sirokban tartott megyei képzésén, ahol a település önkormányzata nevében Gál Zoltán alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András egy közelmúltban elhangzott beszédében hangsúlyozta: bár a polgárőrség aranykorát éli, szakmailag, emberileg és anyagilag is sikerei csúcsán van, de a jelenleg kialakult új helyzet – a közeli háború, az egyre növekvő infláció, az energiaválság és a migrációs nyomás – ismét próbára teszi az egyesületeket. A nehéz idők átvészelése érdekében egységre, összefogásra, takarékosságra és egymásról való gondoskodásra van szükség.

– Ezek szerepelnek az OPSZ elnöke által megfogalmazott 12 pontban – jelezte dr. Bilisics Péter, az országos szövetség katasztrófavédelmi alelnöke, aki az egyesületi vezetők megyei képzésén szólt arról, hogy a jelenlegi helyzetben egy másik életformára kell berendezkednünk. – A nehézségek áthidalására kell a hit, a szív és az akarat is. Csak az összefogás segíthet túlélni azt, ami előttünk áll.

A 12 pontban megfogalmazott feladatok adottak: egyebek között fel kell készülni a bűnözés új formáinak megjelenésére és megelőzésére, a helyi közösségi élet, illetve baráti körök szervezése révén mindenki, főként a fiatalok számára ismertté és vonzóvá kell tenni a polgárőrség tevékenységét. Fontos továbbá, hogy jövő év végéig további száz egyesületet kell létrehozni, mert 1100-1200 településen nem működik jelenleg polgárőrség.

A Közlekedéstudományi Intézet pályázati támogatásával szervezett képzésen dr. Bilisics Péter a továbbiakban a közúti közlekedés szabályaival kapcsolatos polgárőri teendőket elevenítette fel vetített képes előadásában. Utalt egyebek között a baleseti helyszíneken, illetve a bölcsődék, óvodák, iskolák közelében alkalmazandó jelzőőri feladatokra és formákra, valamint a rendőri forgalomirányításban való részvétel szabályaira. Ugyancsak fontosnak tartotta, hogy a polgárőrök mutassanak példát a közlekedési szabályok betartásában, s főként a fiatalok ismereteinek a gyarapítása érdekében vegyenek részt a balesetek megelőzését szolgáló rendezvényeken.

A továbbiakban Erdélyi Róbert r. alezredes, a Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára tartott előadást a megye közlekedésbiztonsági helyzetéről. Mint elmondta: a statisztikai adatok is azt bizonyítják, hogy megyénkben alapvetően jónak értékelhető a közlekedési helyzet. Csökkent a súlyos balesetek, illetve az azok során megsérültek száma. Ami a halálos közúti baleseteket illeti, eddig minimálisan nőtt ugyan a számuk, de ha nem történnek újabb tragédiák, akkor az év végére csökkenő tendenciát mutathatnak a statisztikai adatok. A korábbiakhoz képest ugyancsak kevesebb volt az ittas állapotban okozott balesetek száma, de elmondható ez a gyorshajtás és az elsőbbségadás elmulasztása estében is. Emelkedett viszont a követési távolság be nem tartásából bekövetkező balesetek száma, de elmondható ez a gyalogosok és a kerékpárosok szabálysértése kapcsán is. Továbbra is gondot okoz az ittas járművezetés, a gyorshajtás, valamint az, hogy a járművezetők egy része nem használja a biztonsági övet. Nemcsak a téli időszakra vonatkozik a megállapítás, hogy – főként a más megyéből érkező motorosok, kirándulók – nem veszik figyelembe az itteni közlekedési sajátosságokat, vagyis nem az útviszonyoknak megfelelően vezetik a járműveiket. Miután beköszöntött a tél, megváltozott az utak állapota, s ezzel növekedett a veszélyhelyzet is. A balesetek megelőzése érdekében fontos a járművek gondos felkészítése, illetve a látni és látszani elv betartása - osztotta meg a szakemberek tapasztalatait Erdélyi Róbert, aki végezetül arról szólt, hogy a rendőrség nagyra értékeli, s továbbra is igényli a polgárőrök közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési tevékenységét.

A képzésen elhangzott előadásokat követően több egyesületi vezető is szót kért. Egyebek között arról beszéltek, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőttek az adminisztrációs terheik. Ez a 12 pontban foglalt feladatok miatt megsokszorozódhat, amire sem idő, sem pénz nincs. Felvetődött, hogy a polgárőrség népszerűsítése érdekében fontos, ám nem elegendő a személyes példamutatás. Az utánpótlás elősegítésre egységes módszertani segédanyagot kellene biztosítani azoknak az egyesületeknek, amelyeknek nincs lehetőségük például az internet vagy az 50 órás önkéntes szolgálat révén megszólítani és bevonni a fiatalokat.

A tanácskozás Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke zárszavával fejeződött be.


(Kép és szöveg: Szilvás István)