Back
Next

Új szerepkörben a Polgárőrség

Az elmúlt másfél évben, a pandémia alatt új szerepkörben mutatkozott be a Polgárőrség. Az új arc lényege a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás és az önfeláldozás – fogalmazott Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség Küldöttgyűlésén. Az OPSZ legfőbb döntéshozó testülete előtt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott bejelentette, a kormány a Belügyminisztériumon keresztül 2022-ben az ideinél 200 millió forinttal több támogatást nyújt a Polgárőrségnek.

Mintegy nyolc hónap után újra megtarthatta Küldöttgyűlését az Országos Polgárőr Szövetség. Az OPSZ legfőbb döntéshozó testületének tagjai az ülés elején egy perces néma főhajtással emlékeztek a koronavírus-járvány polgárőr áldozataira.

Nyitóbeszédében Dr. Túrós András az elmúlt évről szólva elmondta, jó lenne elfelejteni az elmúlt másfél évet, de nem tehetjük. „A koronavírus-járvány új szerepet, új arcot adott a Polgárőrségnek. A bűnmegelőzés, a közterületi szolgálat mellett a fókusz a társadalmi felelősségvállalásra, a szolidaritásra és az önfeláldozásra helyeződött. A polgárőrök a pandémia alatt nem vonultak karanténba, több tízezren vettek részt a járvány elleni védekezésben, az oltakozás segítésében, a szociális ellátásban” – emlékeztetett az OPSZ elnöke, majd hozzátette, mindezen munkához plusz forrást biztosított a Belügyminisztérium, de az OPSZ, a megyei szövetségek és az egyesületek is többet áldoztak a polgárőrök egészségének megóvására. A járvány alatti nehézkes kommunikáció ellenére mindenki tudta a dolgát. Összesen 9,5 millió szolgálati órával zárta a 2020-as évet a Polgárőrség, amely a rendvédelmi szervek partnereként a bűnmegelőzési feladatokon túl ma már komoly szerepet vállal az ország határainak őrzésében, a környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában, de a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében is. A szövetség elnöke minden egyesületet, megyei szövetséget arra kért, most tartson lélegzetvételnyi szünetet, rendezze sorait és személyes kapcsolatait. A 30 éves évfordulóról szólva Dr. Túrós András úgy fogalmazott, az alapítók büszkék lehetnek a Polgárőrségre, amely nagyon gyorsan erős gyökeret eresztett és ma már megkerülhetetlen.

Pintér Sándor belügyminiszter köszönetét tolmácsolta beszédében a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Pogácsás Tibor úgy fogalmazott, az elmúlt 15 hónap megmutatta, hogy a világunk egy pillanat alatt a feje tetejére állhat, de azt is, hogy a komoly veszélyt csak összefogással lehet legyőzni. Ebben az összefogásban óriási szerepe volt a polgárőröknek, akiknek elévülhetetlen érdeme van a sokszor kéz a kézben járó szociális-és közbiztonság fenntartásában.

A Küldöttgyűlésen felszólaló Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott elmondta, 2010-óta folyamatosan nő a Polgárőrség anyagi és erkölcsi megbecsülése.

Bejelentette, hogy Magyarország Kormánya a Belügyminisztériumon keresztül 2022-ben az ideinél 200 millió forinttal több támogatást ad az Országos Polgárőr Szövetségnek, amely – mint fogalmazott - a kormányzat fontos stratégiai partnere. Hangsúlyozta, a 30 éves évfordulóra most megjelent Almanachban Orbán Viktor miniszterelnök személyes üzenetben is köszönti a polgárőröket. Továbbiakban köszönetet mondott a polgárőröknek a koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott segítségükért, valamint az illegális migrációval szembeni küzdelem során mutatott töretlen elhivatottságukért, amivel a rendészeti és honvédelmi dolgozók határvédelmi munkáját támogatják. Minden polgárőrt biztosított arról, hogy a jövőben is számíthat Magyarország Kormányára. 

A polgárőrök elmúlt évi munkáját köszönte meg az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese is. Dr. Halmosi Zsolt emlékeztetett arra, hogy mint sok szervezetre, így a rendőrségre is nagy teher hárult a pandémia idején, de a polgárőrökre mindenben számíthattak. „Legyenek büszkék arra, hogy ennek a szervezetnek a tagjai, mi büszkék vagyunk arra, hogy velünk dolgoznak” – fogalmazott a rendőr vezérőrnagy, aki biztosította a Polgárőrséget, hogy a rendőrség továbbra is anyagi és szakmai támogatást nyújt az OPSZ-nek.

A köszöntőket követően a Küldöttgyűlés jóváhagyta az Országos Polgárőr Szövetség idei költségvetését, valamint a 2020-as évről szóló költségvetési beszámolót is.

Visszaélést, csalásra utaló jelet nem tapasztaltak az OPSZ gazdálkodásában - Ez már a könyvvizsgálói jelentésből derült ki, amely egyebek mellett megállapította, hogy a vagyongazdálkodás szabályszerűsége sokat javult. A követelések kezelése a helyére került és a kötelezettségek állománya is nagymértékben csökkent. Az OPSZ könyvvizsgálója mindezek ellenére továbbra is nagy pénzügyi fegyelemre és takarékos gazdálkodásra bíztatta a Polgárőrséget.

A Küldöttgyűlés a továbbiakban megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az Szövetség Felügyelő Bizottságának tavalyi évről szóló jelentését. A dokumentum megállapítja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség Hivatala, valamint az elnökség, a megyei polgárőr szövetségek, illetve a Budapesti Polgárőr Szövetség működése, gazdálkodása 2020-ban célszerű és jogszerű volt. Az OPSZ vezetői az elfogadott költségvetést folyamatosan felügyelték.

„Köszönet illet minden polgárőrt” – így zárul az Etikai Bizottság 2020-ról szóló beszámolója, amelyet a Küldöttgyűlés ugyancsak jóváhagyott.

A bizottság véleménye alapján, a Polgárőrség etikai helyzete kiváló. A pandémia alatt a polgárőrök egységbe tömörülve kiemelkedő munkát végeztek, szinte etikai és szakmai szabályszegés nélkül.

Személyi kérdésekről is döntött a Testület. A tavasszal elhunyt Veszprém megyei elnök helyére választott Mezei Józsefet beszavazták az OPSZ elnökségébe. A felügyelő Bizottságba két, a Jelölő és Választási Bizottságba egy új tagot választottak, továbbá újabb 5 évre bizalmat kapott az OPSZ könyvvizsgálója.

Az ülés résztvevői szavaztak az elnökség által javasolt tagdíj mértékéről. Eszerint a tagdíjat idén is nulla forintban állapították meg az egyesületek és szövetségek részére.

A Küldöttgyűlésen végre alkalom nyílt arra, hogy átadják a 2020-as év Sajtódíját, amelyet még tavaly év végén Nagy Katalinnak, a Kossuth Rádió műsorvezetőjének ítélt oda az elnökség. Dr. Túrós András elnöktől hatan vehették át a Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrendet, és ugyancsak hatan a Szent László Érmet. Polgárőr Érdemrend Arany Fokozatában huszonhárman részesültek. Végül, az OPSZ elnöke ajándékcsomaggal köszöntötte azokat a megjelent polgárőröket, akik 30 éve, a Polgárőrség megalakulása óta szolgálják a mozgalmat.Heves megyei polgárőrök elismerése

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége vezetőként a Polgárőrség szervezésében, társadalmi elismerésében és a bűnmegelőzés eredményeinek elérésében tanúsított kimagasló tevékenységéért a „Szent László Érem” kitüntetést adományozta Kovács Szilviának, az Egercsehi Polgárőr Egyesület elnökének.

A polgárőr mozgalomban hosszú évek óta végzett tevékenysége elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitüntetésben részesítette Vincze Jánost, a Besenyőteleki Polgárőrség elnökét.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke a polgárőr mozgalomban 30 éven keresztül végzett tevékenysége elismeréseként ajándékcsomagot adományozott Deli Miklósnak, a Heves Város Polgárőr Egyesület elnökének.